За Българските Медии


Информация до Пресата (Press Release) изпратена по време на Втората Работна Среща

 • Относно Втората Работна Среща, изпратена следобяд на 17ти Март 2011 г. -
 • Заключителна, изпратена след края на Втората Работна Среща на 18ти Март 2011 г. -

Втора работна среща за изграждане на оперативен капацитет по Европейска Програма за Глобален Мониторинг на Околната Среда и Сигурността (ГМОСС) 17 и 18 март 2011 г., София, х-л Шератон

На 17 и 18 март 2011 г. София ще бъде домакин на Втората европейска работна среща за изграждане на оперативан капацитет по Европейската Програма за Глобален Мониторинг на Околнатата Среда и Сигурността (ГМОСС). Програмата влезе във фаза оперативно изпълнение до 2013 г., след приемането на Регламент 911/2010 през ноември месец миналата година. Събитието се организира от Министерски съвет на Р България, Европейската комисия и Българския информационен офис по наблюдение на Земята и ГМОСС. Очаква се срещата да бъде открита от г-н Бойко Борисов – министър-председател на Република България, Н.П. Юдит Ланг, извънреден и пълномощен посланник на Унгария, г-н Пол Вайсенберг, Заместник генерален директор на Предприятия и Промишленост, ЕК и г-н Томислав Дончев, Министър по управление на средствата от Европейския съюз.

Форумът ГМОСС - София ще представи актуалното състояние по изпълнението на основните направления в програмата, както и резултати по текущите финансирани проекти. Основна цел на европейската среща е да покаже актуалната позиция на Европейската комисия и други Европейски структури по оперативни задачи и проекти по Програма ГМОСС, както и капацитета на новите страни-членки по трите основни компонента на ГМОСС: „Космос” (космическа инфраструктура), „In-situ” (наземна инфраструктура) и „Услуги” за потребителите.

Позицията, представена от българската страна и съгласувана и с Европейската комисия, е да има по-активно участие на новите страни-членки в изпълнението на Програма ГМОСС, основно в частта «услуги», да защити потребителки ориентирания подход при определяне на приоритетните цели за новия програмен период след 2012 г., както и участието на малки и средни предприятия в оперативните задачи и предоставянето на услуги.

Един от важните въпроси, за който се търси необходимия консенсус и подкрепа е българската инициатива за създаване на Регионален офис за интегрирано управление на риска и сигурността за Югоизточна Европа в България. Неговата главна насоченост е да координира и съдейства за обработка на място на необходимата първична информация, обмен в реално време на ниво Европейска комисия и други Европейски структури, както и да предоставя интегрирани методики, анализи, симулационно моделиране и общ подход при управлението на риска и сигурността на страните от региона, както и за Европа.

Подобна структура е необходима, за да се взимат бързи решения, да се изпълняват задачи от първостепенна необходимост за крайните потребители, да се прилагат съвместни усилия при създаването на превантивни мерки за намаляване на природния и антропогенен риск, както и други предизвикателства пред Европа и света. На срещата ще бъдат представени текущи добри практики и резултати като Европейската система за превенция при наводнения и при пожари, система за мониторинг и наблюдение на моретата и океаните, система за мониторинг и оценка на замърсяването на атмосферата, Европейската инициатива за сигурност на границите и други.


Очаква се да присъстват над 200 участника, регистрирали се по електронен път на интернет страницата на събитието. В постерната сесия, която ще бъде открита за посещения през двата дни на срещата, ще бъдат представени над 40 постера, касаещи ключови теми по програма ГМОСС – «Риск и сигурност», «Морета и океани», «Наземна инфраструктура».


За пълната програма на събитието посетете www.copernicus-bg.org. Там ще намерите подробна информация от Първата работна среща, проведена през месец март 2010 и Заключителния документ от нея.


Ако имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

                   Лице за контакти:
                   Надежда Ненова,
                   Български информационен офис по GMES
                   Тел. 0885 891 655; www.copernicus-bg.org
                   office@copernicus-bg.org
			

 
 
 
         

Contact:   Mr Stefan Daskalov
office@copernicus-bg.org

Tel/Fax: (+359 2) 470 90 75
Postal Address: 9, Kokiche Str. BG, 1164 Sofia, Bulgaria
Home BIOC


      General Sponsors