Начало

Регионален офис за Югоизточна Европа за интегрирано управление на риска и сигурността (RURSE)

България започна преговори с държавите-членки на ЕС и с Европейската комисия за създаване в София на Регионален офис за Югоизточна Европа за интегрирано управление на риска и сигурността (RURSE).

На две последователни работни срещи през март 2010г. и март 2011г., организирани от държавната администрация, научно-приложния и гражданския сектори, под патронажа на министар-председателя на Република България , г-н Бойко Борисов и подкрепени от Европейската комисия, бяха обсъдени възможнитке пътища за ускоряване изграждането на оперативен капацитет по Програма Глобален мониторинг за околна среда и сигурност (ГМОСС), включително и засилване на регионалното сътрудничество и коордитация в тази област ( Sofia Conclusion I и Sofia Conclusion ІІ ).

След различни експертни обсъждания и консултации на национално и европейско ниво, на свое заседание от 14 септември 2011г., Българското правителство одобри принципна позиция в подкрепа на Инициативата за регионален офис за риск и сигурност за ЮИ Европа (RURSE), разположен в София. На 16 октовмри 2011г. Българското правителство прие съответното Решение 826 на МС.

Представените доклади,обсъждания и приетите заключения от две поредни Европейски срещи за административен капацитет по програма ГМОСС ( Sofia Conclusions - II ), допринесоха за подготовката и приемането на настоящото Решение.

 
 
 
         

Contact:   Mr Stefan Daskalov
office@copernicus-bg.org

Tel/Fax: (+359 2) 470 90 75
Postal Address: 9, Kokitche Str. BG, 1164 Sofia, Bulgaria
Home BIOC